STIEGLER Martin

Saison Vereinname Spiele Schnitt KL
23/24 KV Wr. Neudorf 16 511,88 Ü50
22/23 KV Wr. Neudorf 22 538,95 Ü50
20/21 KV Wr. Neudorf 1 513,00 AK
17/18 KV Wr. Neudorf 13 537,23 AK
16/17 KV Wr. Neudorf 22 515,41 AK
14/15 KV Wr. Neudorf 20 511,10 AK
13/14 KV Wr. Neudorf 20 525,95 AK
12/13 KV d. Gem. Bed. Stockerau 17 523,53 AK
11/12 KV d. Gem. Bed. Stockerau 17 523,18 AK
10/11 KV d. Gem. Bed. Stockerau 18 522,67 AK
09/10 KV d. Gem. Bed. Stockerau 14 508,50 AK
08/09 KV d. Gem. Bed. Stockerau 4 528,25 AK